hạt nhựa pp đỏ

Từ phế liệu hàng miễng, lưới 9. Sử dụng cho ngành dệt và ngành ép.

Description

Sử dụng cho ngành dệt và ngành ép.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “hạt nhựa pp đỏ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *